Zestawy znaków

Oferujemy Państwu znaczniki głęboko grawerowane w miedzi, mosiądzu lub stali do wypalarek ręcznych i maszynowych. Wykonujemy znaki płaskie, wklęsłe lub wypukłe walcowe.
Znaki możemy dostosować do posiadanych już przez klienta urządzeń albo dostarczyć w postaci gotowych zestawów do wypalania ręcznego.

UWAGA!

Każdy klient informowany jest o odpowiedzialności prawnej wynikającej z wprowadzenia do obrotu wyrobów ocechowanych znakami, na które nie ma zezwoleń.
Producent wyrobów drewnianych ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak stosownych uprawnień do używania konkretnej grafiki lub znaku!

 

Pojedyncze znaczniki do ustawiania dowolnej kombinacji cyfr – na przykład dat. Przedstawione na fotografii znaki wykonano do cechowania sera.
Pojedyncze znaczniki do ustawiania dowolnej kombinacji cyfr – na przykład dat. Przedstawione na fotografii znaki wykonano do cechowania sera.
 
Znacznik głęboko grawerowany na płytce stalowej o wymiarach 15x80x130 mm. Sposób wykonania: grawerunek maszynowy wykonany jako relief dwuwymiarowy. Wypukłość znaków graficznych, cyfr i liter w stosunku do tła: 5 mm. Powyżej tuszowy odcisk znacznika. Znacznik z logo INTERCELL zamontowany na puszce grzewczej wypalarki P2. Znacznik okrągły fi 140 z logo tartaku do znakowania elementów więźby dachowej.
Znacznik głęboko grawerowany w stali jako relief dwuwymiarowy. Powyżej tuszowy odcisk znacznika. Znacznik z logo INTERCELL zamontowany na puszce grzewczej wypalarki P2. Znacznik okrągły fi 140 z logo tartaku do znakowania elementów więźby dachowej.
 
 

(c) Copyright FIRMA CZYŻ, Polska


 
 made by yabba.network